PRIA LEADER meede

Robokaru robootikakool on saanud aastatel 2016-2017 aastal PRIA LEADER meetmest toetust õppevahendite soetamiseks projektile – Robootika huviringid lasteaia, alg- ja keskastme kooli õpilastele