Akadeemiline meistrelikus

Minu koolitused

Robootikaalased koolitused

  • 2017 LEGO Mindstorms EV3 Edasijõudnutele – Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus 26 akadeemilist tundi
  • 2017 Kuidas ehitada robotit? – Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus 8 akadeemilist tundi
  • 2017 WeDo 2.0 ja teadus – LEGO Education Academy
  • 2016 Mehhatroonika ja robootika valikkursus õpetajakoolitus EV3 baasil – Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus 1,5 AP/ 39 akadeemilist tundi
  • 2014 Robootika õpetajatele: LEGO WeDo – Tartu ülikooli tehnoloogiainstituut 0,5 AP

Muud koolitused

  • 2017 Esmaaabiandjate väljaõppe algkursus – MTÜ Rahvakoolitus – ELU, 16 tunndi
  • 2014 Lapsehoidja, tase 4 kutsetunnistus 088645
  • 2009 Lapsehoidja II kutsetunnistus nr 042882