REGISTREERIMINE

Robokaru Robootikaring toimub kord nädalas 90 minutit. Igas kuus toimub keskmiselt 4 huviringi tundi. Huviringi tasu on kogu õppeaasta vältel ühesuurune. Vaheaegadega kattuvate kuude huviringitasudega tasandatakse ära 5 nädalased kuud ja erinevad näitused/võistlused. Huviringi tasus sisalduvad kõik huviringis vajaminevad õppematerjalid.

UUE AASTA REGISTREERUMISVORMID TULEVAD AUGUSTI LÕPUS

REGISTREERIMISVORMID 2019/2020 õppeaastaks.

Palun valige oma lapsele sobiv kool ning koolis sobiv kuupäev ja kellaaeg.

Tallinna 21 kool 1. – 3. klass – registreerimisvorm

Saku gümnaasiumi 1. ja 2. ning 3. klass – registreerimisvorm

Viimsi huvikool ja Merivälja kool 1. -3. klass – registreerimisvorm

Püünsi kool 1. -3. klass – registreerimisvorm

Kiili gümnaasium 1.-8. klass – Registreerimisvorm

Saku Terake lasteaed – Registreerimisvorm (Tunnid algavad oktoobris)

Tallinna Ühisgümnaasium 1.-4. klass – Registreerimisvorm

Reaalkool 1 ja 2 klass – Registreerimisvorm (Tunnid algavad 17.09)

Kiili lasteaed – Registreerimisvorm

KODUKORD
Õpilased käituvad lähtudes üldtunnustatud käitumistavadest –

  • järgides tunniplaani ja saabudes tundidesse õigeaegselt;
  • osaledes võimalusel kooli poolt osa võetavatel üritustel (Robotex, Jr FLL, FLL, Laagri robocity;
  • osaledes aktiivselt tunnitöös ja suhtudes õppetöösse kohusetundlikult;
  • käitudes kaasõpilaste ja õpetajate suhtes lugupidavalt ja viisakalt;
  • säilitades puhtust kooliruumides, hoides kooli ja kaasõpilaste vara korras ja puhtana;
  • suhtudes vastutustundega kooliinventari (õppevahendid, mööbel, jne.) ja robotitesse, mida tundides kasutatakse.
  • Õpilase pahatahtliku või hoolimatu käitumise tagajärjel koolile tekitatud kahju (näit. roboti lõhkumine) kannab lapsevanem või hooldaja. Kodukord on kohustuslik kõikidele Robootikakooli Robokaru õpilastele